LINKS:
                                         Nederlands
English
   

HOMESHOWROOMVORMEN / MATENHOE TE BESTELLENBESTELLENINFO


CONTACT:
Dit is mogelijk via e-mail
bmxplates@gmail.com

KOSTEN OVERZICHT:
Nummerplaat customzed     20.95 €
Nummerplaat standaard     
16.95 €
(met nummer )                    
klittenband bevestiging         5.00 €
Tie raps (4 stuks)                  1.00 €
Achtrzijde zwart                     2.00 €

side plate                            10.95 €
side plate + klittenband       14.95 €
 

NUMMERBORD REGELEMENT:
KNWU:

De kleur van het stuur nummerbord en de kleur van de nummers zijn als volgt bepaald:

Nationale wedstrijden KNWU:

Nationale licentie
Boys:         
Girls:         
Cruisers: 
Junior Men/Women/Cruisers: 
Elite Men/Women/Cruisers:

Basis licentie:
Voor iedereen:

 

geel nummerbord met zwarte cijfers
blauw nummerbord met witte cijfers
rood nummerbord met witte cijfers  
wit nummerbord met zwarte cijfers
wit nummerbord met zwarte cijfers
 

Geen verplichte kleurstelling voor cijfers en/of achtergrond.
Maar wel een duidelijke contrasterende kleur stelling.

Voorschriften:

- Een stuurbord moet voorop het stuur zijn gemonteerd, maar hij mag niet boven de tussenstang van je stuur uitkomen.
- Het stuurbord moet van plastic zijn gemaakt.
- De grootte van het stuurbord moet minimaal 18 centimeter hoog en 26 centimeter breed te zijn.
- De cijfers moeten minimaal 8 centimeter hoog en 1 centimeter dik te zijn en minimaal 1½ centimeter uit elkaar staan.
- De cijfers mogen niet fluorescerend of spiegelend zijn.
- Op het kleurvlak mogen geen andere dingen staan, dan alleen je startnummer.

 

Frame nummerbord:
Bij gebruik van fotofinish apparatuur moet iedere wedstrijdfiets voorzien zijn van laterale nummerplaten welke direct achter het balhoofd zijn bevestigd.
Het nummer moet zwart zijn op een witte achtergrond.
De zijnummerplaat heeft een hoogte van 8 cm en een lengte van 10 cm.
De grootte van de cijfers is minimaal 6 cm hoog en 1 cm breed
De tussenruimte van de zijnummerplaat cijfers dient minimaal 1 cm te zijn.

==============

NFF:
De door de NFF voorgeschreven cijfergrootte is minimaal 8 cm hoog en 1 cm dik. De NFF heeft geen strikte regels t.a.v. kleur. Het duidelijkst is in het algemeen een bordje van circa 20 x 15 cm  Kies altijd een strak lettertype.


 

   

Algemene Verkoopvoorwaarden BMXPLATES.EU

1. Algemeen

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten voor de verkoop van producten door BMXPLATES.EU. (verkoper). Deze voorwaarden sluiten de toepassing van alle andere voorwaarden uit tenzij door een klant uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.

2. Bestellingen

Bestellingen kunnen uitsluitend geplaatst worden per telefoon of via internet. Verkoper verstuurt een orderbevestigingen.  

3. Betalingsvoorwaarden

3.1. Alle leveringen dienen vooraf te worden betaald.

3.2. Verkoper heeft het recht om bij een niet tijdige betaling verdere leveringen op te schorten.

4. Levering

Data en termijnen van levering zijn te allen tijde slechts indicatief. Voor afwijkingen hiervan is de verkoper niet aansprakelijk en het geeft de Klant nimmer het recht om de overeenkomst te annuleren.

 

5. Productinformatie

5.1. De informatie op de website is slechts indicatief. Verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor schade, letsel, verlies of kosten als gevolg van enige onjuistheid of vergissing in deze informatie.

5.2. De klant draagt er uitsluitend zelf de verantwoordelijkheid voor dat de door hem bestelde producten geschikt zijn voor de door hem gewenste toepassing(en).
5.3. BMXPLATES.EU kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele beslissingen van de wedstrijdleiding.

6. Garantie

6.1. Indien binnen één jaar na factuurdatum het verkochte product naar het oordeel van verkoper gebrekkig is, dan zal, ter keuze van verkoper, het product kosteloos worden gerepareerd of vervangen. Deze garantie geldt niet bij een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de producten.

6.2. De koper dient uiterlijk binnen 7 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dit ter kennis te brengen van de verkoper, bij gebreke waarvan geen aanspraak kan worden gemaakt op deze garantie.

7. (Terug) zending van producten

7.1. De verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade bij transport van producten, ook niet indien de vervoerder door verkoper is gekozen.

7.2. De klant wordt geacht de producten naar tevredenheid te hebben aanvaard wanneer door hem geen schriftelijke klacht binnen één werkdag na levering aan verkoper is gezonden. Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de klant niet op en verkoper heeft een onderzoeksrecht naar de klacht.

 

8. Overmacht

Verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht en zij is gerechtigd om de nakoming van de overeenkomst uit te stellen danwel op te zeggen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen staking, beschadiging van producten, schade aan productiefaciliteiten.

 

 

Home UK   Home NL    Showroom    Vormen en maten    Hoe te bestellen    Bestellen    Info